7. WIZJA STANU DOCELOWEGO - JAKI MA BYĆ TRĄBCZYN WIEŚ ZA KILKA LAT?

7. WIZJA STANU DOCELOWEGO - JAKI MA BYĆ TRĄBCZYN ZA KILKA LAT?

 
 
7.   WIZJA STANU DOCELOWEGO - JAKI MA BYĆ TRĄBCZYN WIEŚ ZA KILKA LAT?
 
 
Mieszkańcy Miejscowości Trąbczyn Wieś zostali poproszeni o określenie stanu docelowego wsi. Odpowiedzi zostały podsumowane w poniższej tabeli.
 
 
Wyszczególnienie
Opis
Co ma ją wyróżniać?
Czystość, ład, porządek, korzystne warunki do rozwoju społeczno-gospodarczego
Jakie ma pełnić funkcje?
Zapewniać dostęp do nauki, pracy odpoczynku i rekreacji.
Kim mają być mieszkańcy?
Ludźmi wykształconymi, żyjącymi na wysokim poziomie, dostatnio w zdrowiu i szczęściu własnych rodzin
Co ma dać utrzymanie?
Prywatna przedsiębiorczość, rolnictwo, praca najemna, emerytury i renty
W jaki sposób zorganizowana ma być wieś i mieszkańcy?
Konieczna jest większa integracja mieszkańców, forum dyskusyjne, na których mieszkańcy mogliby wymieniać swoje poglądy, szukać wspólnie wyjścia z problemów dotyczących wsi i planować nowe rozwiązania.
W jaki sposób mają być rozwiązywane problemy?
Demokratycznie, w ramach wspólnych dyskusji na forum mieszkańców i władz samorządowych
Jak ma wyglądać nasza wieś?
Atrakcyjnie i bezpiecznie, m.in. należy zadbać o stan chodników, ulic, ścieżek spacerowo-rowerowych, oświetlenia, niech będzie to wieś pozbawiona barier architektonicznych.
Jakie obyczaje i tradycje mają być u nas pielęgnowane i rozwijane?
Kultywowanie tradycji rodzinnych i wielopokole- niowych, związanych z religią przodków.
Jak mają wyglądać mieszkania i obejścia?
Schludne i czyste, wyposażone w nowoczesne media infrastrukturalne, dające mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa i komfortu psychicznego
Jaki ma być stan otoczenia i środowiska?
Korzystniejszy niż obecnie, stwarzający warunki do aktywnego wypoczynku
Jakie ma być rolnictwo?
Nowoczesne i konkurencyjne, dochodowe dla producentów
Jakie mają być powiązania komunikacyjne?
Więcej bezpośrednich połączeń i dużymi centrami miejskimi, połączenia w soboty i w święta
Co zaproponujemy dzieciom i młodzieży?
Więcej kółek zainteresowań i miejsc, gdzie młodzież będzie mogła rozwijać swoje umiejętności i talenty
Źródło: Dane Urzędu Miejskiego w Zagórowie na podstawie wyników zebrań wiejskich i ankiet