4. OCENA AKTUALNEJ SYTUACJI TRĄBCZYNA WIEŚ - JACY JESTEŚMY?

3. OCENA AKTUALNEJ SYTUACJI TRĄBCZYNA WIEŚ - JACY JESTEŚMY?

 
 
3.      OCENA AKTUALNEJ SYTUACJI TRĄBCZYNA WIEŚ- JACY JESTEŚMY?
 
 
W Tabeli 4.1. zostały zgromadzone informacje na temat Miejscowości Trąbczyn Wieś. Opisane zostały cechy charakterystyczne wsi, jej funkcje, baza materialna, sposób zorganizowania mieszkańców oraz inne fakty, definiujące miejsce Trąbczyna Wieś w systemie osadniczym Gminy Zagórów.
 
 
Wyszczególnienie
Opis
Co ją wyróżnia?
Wieś jest dobrze rozwinięta, wiele instytucji i obiektów ułatwia życie mieszkańcom (Zespół Szkolno-Gimnazjalny, Ośrodek Zdrowia, apteka, Bar, remiza strażacka, biblioteka, sieć sklepów).
Jakie pełni funkcje?
Wieś pełni wszystkie podstawowe funkcje: mieszkaniową, miejsca pracy, odpoczynku oraz oddawania kultu religijnego.
Kim są mieszkańcy?
Uczynni i uczciwi ludzie. Przeważnie mieszkają na wsi od urodzenia, tutaj złożyli rodziny, wybudowali domy.
Co daje utrzymanie?
Praca w gospodarstwach rolnych, wyjazdy zagraniczne, emerytury i renty, posady w państwowych instytucjach
Jak zorganizowani są mieszkańcy?
Na wsi działają Koła Gospodyń, Ochotnicza Straż Pożarna, Zespół Ludowy "Trąbczynianki". Mieszkańcy chętnie biorą udział w imprezach masowych, które odbywają się na terenie wsi.
W jaki sposób rozwiązują problemy?
Wspólnymi siłami we własnych domach, poprzez współpracę z samorządem gminnym, Urzędem Miejskim oraz istniejącymi organizacjami i mieszkańcami
Jaki wygląd ma nasza wieś?
Wieś wygląda schludnie, większość właścicieli dba o swoje posesje, trudno spotkać akty dewastacji mienia publicznego i prywatnego. Zabudowa wsi podobna jest do układu miejskiego - w środku wsi znajduje się rynek, obok kościół i centrum handlowe. Od rynku prowadzi ulica do ośrodka zdrowia. Drogi są utwardzone, wzdłuż głównej drogi i drogi do ośrodka zdrowia położone są chodniki.
Jakie obyczaje i tradycje są u nas pielęgnowane i rozwijane?
Tradycje rodzinne i obyczaje związane z historią oraz przyzwyczajeniami. Ważnym elementem jest wiara katolicka, która wyznacza ważne święta kościelne, chętnie kultywowane przez mieszkańców.
Jak wyglądają mieszkania i obejścia?
W zdecydowanej większości zadbane i estetycznie, coraz częściej zagospodarowane zielenią.
Jaki jest stan otoczenia i środowiska?
Otoczenie i środowisko są czasem zaniedbane. Ważnym problemem jest brak kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni ścieków, wysypiska odpadów, miejsc utylizacji odpadów. We wsi pojawiły się jednak kosze do wstępnej segregacji odpadów.
Jakie jest rolnictwo?
W większości rozdrobnione, tylko kilka większych gospodarstw. Rolnictwo modernizuje się powoli z uwagi na wysokie koszty przekształceń.
Jakie są powiązania komunikacyjne?
Połączenia PKS - z Zagórowem, Słupcą, Rzgowem i Koninem. Połączenia są nie dość częste, szczególnie w dni świąteczne, stąd głównym środkiem komunikacji pozostają prywatne samochody.
Co proponujemy dzieciom i młodzieży?
Atrakcje dla dzieci zapewniają głównie szkoła i biblioteka. Młodzi mogą rozwijać swoje zainteresowania w kółkach przedmiotowych i kołach zainteresowań, w ZHP, w Straży Pożarnej (młodziki). Brakuje jednak we wsi miejsca, gdzie młodzi mogliby się spotykać na zajęciach pozalekcyjnych.
Źródło: Dane Urzędu Miejskiego w Zagórowie na podstawie wyników zebrań wiejskich i ankiet