3. OCENA ZASOBÓW MIEJSCOWOŚCI TRĄBCZYN WIEŚ

3. OCENA ZASOBÓW MIEJSCOWOŚCI TRĄBCZYN WIEŚ

 
 3.    OCENA ZASOBÓW MIEJSCOWOŚCI TRĄBCZYN WIEŚ
 
 
Dla oceny zasobów Miejscowości Trąbczyn Wieś niezbędne stało się pogrupowanie poszczególnych zasobów i ocena ich pod kątem znaczenia dla wsi. Synteza oceny znalazła się w Tabeli 3.1.
 
 
 
 
Rodzaj zasobu
Brak
Jest o znaczeniu małym
Jest o znaczeniu dużym
Środowisko przyrodnicze
ˇ    ˇ    walory krajobrazu
ˇ    ˇ    walory świata roślinnego
ˇ    ˇ    walory świata zwierzęcego
ˇ    ˇ    wody powierzchniowe (cieki, rzeki, stawy)
ˇ    ˇ    gleby
ˇ    ˇ    surowce mineralne
 
 
 
 
 
 
X
 
X
X
X
X
X
 
 
 
 
 
 
 
 
Środowisko kulturowe
ˇ    ˇ    walory architektury wiejskiej i osobliwości kulturowe
ˇ    ˇ    walory zagospodarowania przestrzennego
ˇ    ˇ    zabytki
ˇ    ˇ    zespoły artystyczne
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X
 
X
X
X
Dziedzictwo religijne i historyczne
ˇ    ˇ    miejsca, osoby i przedmioty kultu
ˇ    ˇ    święta, odpusty, pielgrzymki
ˇ    ˇ    tradycje, obrzędy, gwara
ˇ    ˇ    legendy, podania i fakty historyczne
ˇ    ˇ    ważne postacie historyczne
ˇ    ˇ    specyficzne nazwy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X
X
X
 
X
X
X
 
 
 
Obiekty i tereny
ˇ    ˇ    działki pod zabudowę mieszkaniową
ˇ    ˇ    działki pod domy letniskowe
ˇ    ˇ    działki pod zakłady usługowe i przemysł
ˇ    ˇ    pustostany mieszkaniowe, magazynowe i poprzemysłowe
ˇ    ˇ    tradycyjne obiekty gospodarskie wsi (spichlerze, kuźnie, młyny)
ˇ    ˇ    place i miejsca publicznych spotkań
ˇ    ˇ    miejsca sportu i rekreacji
 
 
X
 
 
 
X
 
 
X
 
 
 
 
X
 
 
 
 
 
 
X
 
X
 
 
 
 
X
 
Gospodarka, rolnictwo
ˇ    ˇ    specyficzne produkty (hodowle, uprawy polowe)
ˇ    ˇ    znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe
ˇ    ˇ    możliwe do wykorzystania odpady poprodukcyjne
 
X
X
X
 
 
 
 
 
 
 
 
Sąsiedzi i przyjezdni
ˇ    ˇ    korzystne, atrakcyjne sąsiedztwo (duże miasto, arteria komunikacyjna, atrakcja turystyczna)
ˇ    ˇ    ruch tranzytowy
ˇ    ˇ    przyjezdni stali i sezonowi
 
 
 
 
 
 
X
 
X
X
 
 
 
 
 
Instytucje
ˇ    ˇ    placówki opieki społecznej
ˇ    ˇ    szkoły
ˇ    ˇ    dom kultury
ˇ    ˇ    inne
 
 
 
 
 
 
 
 
X
 
 
X
X
 
X
Ludzie, organizacje społeczne
ˇ    ˇ    OSP
ˇ    ˇ    KGW
ˇ    ˇ    Stowarzyszenia
ˇ    ˇ    Darczyńcy i sponsorzy
 
 
X
 
 
 
 
 
 
X
 
X
 
X
 
Źródło: Dane Urzędu Miejskiego w Zagórowie