2.8. Ludność

2.8. Ludność

 
 2.8.    Ludność
 
 Trąbczyn Wieś liczy obecnie 288 mieszkańców. Kształtowanie się liczby mieszkańców   w   
 poszczególnych  miejscowościach w ostatnich latach przedstawia Wykres 2.5.
 
 
 
 
Źródło: Dane Urzędu Miejskiego w Zagórowie