2.7.3. Pomoc społeczna

2.7.3. Pomoc społeczna

 
 
2.7.3.    Pomoc społeczna
 
 
Generalnie pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom, które nie są wstanie przezwyciężyć trudnych sytuacji życiowych, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.
 
W Gminie zlokalizowany jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Odbiorcami świadczeń udzielanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej są:
 ˇ    rodziny wielodzietne
 ˇ    rodziny emerytów i rencistów
 ˇ    rodziny niepełne
z terenu Trąbczyna Wieś oraz Gminy Zagórów.