2.7.1. Oświata i wychowanie

2.7.1. Oświata i wychowanie

 
 
2.7.1.    Oświata i wychowanie
 
 
Na terenie Trąbczyna Wieś znajduje się Zespół Szkolno-Gimnazjalny, w którym w roku szkolnym 2004/2005 naukę podjęło 216 osób. Zespół posiada stosunkową dobrą sytuacje lokalową i dobrze wykształconą kadrę nauczycielską. Poważnym mankamentem jest brak sali gimnastycznej. Zespół posiada 12 oddziałów i 9 pomieszczeń do nauczania. W szkole znajdują się też biblioteka, świetlica, stołówka i pracownia komputerowa. Zespół generuje jedne z najniższych kosztów utrzymania, co oznacza właściwe zarządzanie szkołą. Uczniowie Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego rozwijają swoje zainteresowania w licznych kołach zainteresowań, biorą też udział w licznych konkursach i zawodach odnosząc sukcesy.