2.6.8. Sytuacja mieszkaniowa

2.6.8. Sytuacja mieszkaniowa

 
 
2.6.8.    Sytuacja mieszkaniowa
 
Na terenie Trąbczyna Wieś zdecydowana większość zabudowań ma charakter zwarty, część zagrodowy. Przeważa budownictwo jednorodzinne.