2.6.7. Drogownictwo i komunikacja

2.6.7. Drogownictwo i komunikacja

 
 
2.6.7.    Drogownictwo i komunikacja
 
 
Drogi zajmują powierzchnię 12,6 ha. Są to drogi gminne w większości, tj. około 85% utwardzone. Pozostałe to drogi gruntowe, dojazdowe do pól i o mniejszym znaczeniu lokalnym.