2.6.3. Gospodarka opadami stałymi

2.6.3. Gospodarka odpadami stałymi

 
 
2.6.3.    Gospodarka odpadami stałymi
 
 
Istniejące składowisko odpadów w Zagórowie zostało zamknięte decyzją Starosty Słupeckiego w lutym 2004 r. W chwili obecnej na tym terenie prowadzona jest rekultywacja leśna. Od tego czasu odbiorem nieczystości stałych z terenu Miasta i Gminy Zagórów zajmują się następujące przedsiębiorstwa:
 ˇ    Zakład Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych Zagórów
 ˇ    Zakład Gospodarki Komunalnej ze Słupcy
 ˇ    Z.H.U."Eko-Skórtex"-Tomice gm. Gizałki
 ˇ    Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "EKO" ze Strzałkowa.
Przedsiębiorstwa te wywożą nieczystości na czynne składowiska na terenie innych miast lub gmin.