2.6.1. Wodociągi i zaopatrzenie w wodę

2.6.1. Wodociągi i zaopatrzenie w wodę

 
 
2.6.1.    Wodociągi i zaopatrzenie w wodę
 
 
Zaopatrzenie wsi Trąbczyn Wieś w wodę odbywa się z ujęć głębinowych, stanowiących zasadnicze źródła w połączeniu ze stacjami wodociągowymi oraz z własnych ujęć (studni) kopanych lub wierconych, zlokalizowanych bezpośrednio w obejściach zagrodowych. Do sieci wodociągowej podłączonych jest 98% gospodarstw domowych. Długość sieci wynosi 6,3 km, liczba przyłączy 115, długość przyłączy 2,9 km. Wieś posiada 1 hydrofornię i studnię głębinową o wydajności 80 m3/h.
 
Gospodarką wodociągową zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych w Zagórowie.