2.2.3. Wody

2.2.3. Wody

 
 
2.2.3.    Wody
 
Sieć wodna Gminy Zagórów należy do zlewni rzeki Warty. Przepływa ona przez północną część Gminy, gdzie stanowi granicę między gminami Zagórów i Lądek. Na obszarze Gminy Zagórów rzeka Warta płynie Pradoliną Warszawsko- Berlińską. Na całym tym odcinku jest nieuregulowana. Tworzy liczne rozlewiska i starorzecza. Cały obszar jest podmokły i charakteryzuje się wysokim stanem wód gruntowych. Największym dopływem Warty na tym obszarze jest Czarna Struga. Płynie ona we wschodniej części Gminy i wpada jeszcze na tym terenie Gminy do Warty. Na terenie Gminy Zagórów występują trzy główne poziomy wód podziemnych. Są to poziomy: czwartorzędowy, trzeciorzędowy i kredowy.Najgłębszym i najzasobniejszym jest poziom kredy górnej. Z tego poziomu pobierana jest woda w Trąbczynie i Zagórowie. Pod północną częścią Gminy znajduje się Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 150 (Koło - Odra) czwartorzędowy zbiornik pradoliny uformowany jest w wąskiej strefie rozciągniętej równoleżnikowo o długości ponad 200 km. Cały wydzielony obszar (1.904 km2) objęty jest ochroną, z czego na obszar najwyższej ochrony przypada 14% powierzchni a obszar wysokiej ochrony obejmuje pozostałe 86%. Jest to jeden z najzasobniejszych zbiorników na obszarze nizinnym, a jego zasoby dyspozycyjne wynoszą 456 tys. m3, a średnia głębokość ujęć od 25 do 35 m.