12.2. Sposoby oceny i aktualizacji Planu

12.2. Sposoby oceny i aktualizacji Planu

 
 
12.2.    Sposoby oceny i aktualizacji Planu
 
 
Skuteczność Planu będzie poddawana bieżącej ocenie. Sprawowana ona będzie przez Radę Miejską przy pomocy wskaźników postępu realizacji i oceny skuteczności wdrażanych projektów określonych w poszczególnych programach operacyjnych i w wytycznych opracowanych przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej pt.: "Wskaźniki do projektów realizowanych w ramach ZPORR".
 
Z procesem oceny będzie powiązana aktualizacja Planu - corocznie wraz z przeglądem wykonania Planu będzie proponowane, w miarę potrzeby, wprowadzanie nowych zadań, wynikających z rodzących się potrzeb i możliwości. Propozycje nowych zadań będą mogły być zgłaszane przez Radę Sołecką, Burmistrza, bądź radnych. Będą one, podobnie jak pierwotna wersja Planu, zatwierdzane najpierw przez Radę Sołecką, a następnie przez Radę Miejską.