12.1. System monitorowania Planu

12.1. System monitorowania Planu

 
 
12.1.    System monitorowania Planu
 
 
Kluczowe znaczenie w monitorowaniu i stymulowaniu realizacji Planu posiada Rada Miejska. Współpracuje ona z Instytucją Zarządzającą oraz z Radą Sołecką. Jej główną rolą będzie monitorowanie przebiegu realizacji zadań zawartych w Planie oraz ewentualne interweniowanie w przypadku stwierdzenia spóźnień lub nieuzasadnionej rezygnacji z realizacji zadania.