9.2. Sposoby oceny Planu Rozwoju Lokalnego

9.2. Sposoby oceny Planu Rozwoju Lokalnego

 
 
 
 
Skuteczność Planu Rozwoju Lokalnego będzie poddawana bieżącej ocenie. Sprawowana ona będzie przez Burmistrza Gminy oraz Radę Miejską przy pomocy wskaźników postępu realizacji i oceny skuteczności wdrażanych projektów określonych w poszczególnych programach operacyjnych i w wytycznych opracowanych przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej pt.: "Wskaźniki do projektów realizowanych w ramach ZPORR".