9.1. System monitorowania Planu Rozwoju Lokalnego

9.1. System monitorowania Planu Rozwoju Lokalnego

 
 
 
 
Kluczowe znaczenie w monitorowaniu i stymulowaniu realizacji Planu Rozwoju Lokalnego posiada Rada Miejska. Instytucja Zarządzająca współpracuje z Radą Miejską, której główną rolą będzie monitorowanie przebiegu realizacji zadań zawartych w Planie oraz ewentualne interweniowanie w przypadku stwierdzenia spóźnień lub nieuzasadnionej rezygnacji z realizacji zadania.