4.1. Projekty i zadania inwestycyjne w latach 2005 - 2014

4.1. Projekty i zadania inwestycyjne w latach 2005 - 2014

 
                               
Poniżej przedstawiono podstawowe informacje o zadaniach, proponowanych do zrealizowania w ramach Planu Rozwoju Lokalnego. Zadania są w tym miejscu zestawione według kolejności składania propozycji na wnioskach inwestycyjnych w oprogramowaniu Model Analizy Finansowo-Inwestycyjnej (MAFI) i zostały ujęte w wyniku przeprowadzonego procesu konsultacji podczas spotkań Komisji Rady Miasta i przygotowywania niniejszego Planu.
 
Wszystkie inwestycje zarówno na etapie przygotowania dokumentacji, przetargów i wykonania są prowadzone w ramach Urzędu Miejskiego w Zagórowie i przyporządkowane do konkretnych merytorycznych stanowisk pracowników Urzędu na podstawie obowiązujących przepisów. Wszystkie inwestycje polegające na budowie nowej infrastruktury są zgodne z dotychczasowymi planami zagospodarowania Gminy. Wszystkie opisywane inwestycje majątkowe po zakończeniu realizacji pozostają własnością samorządu Gminy i są przez niego administrowane.