3.1. Lista projektów

3.1. lista projektów

 
                                  
Po dokonaniu diagnozy stanu Gminy, w trakcie spotkań Rady Gminy, została wypracowana lista projektów do zrealizowania. Projekty mają na celu niwelacje podstawowych problemów i przełamanie barier rozwojowych Gminy. Mieszczą się one w ramach szerszych programów, które można sprowadzić do:
1.    Dalsza rozbudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej
2.    Poprawa funkcjonowania układu drogowego
3.    Rozwój infrastruktury społecznej.