2.6.7. Identyfikacja problemów

2.6.7. Identyfikacja problemów

 
 
Gmina Zagórów w miarę generowanych dochodów stara się zabezpieczać usługi społeczne na jak najwyższym poziomie. Nie wszystkie jednak problemy zostały w Gminie rozwiązane. Podstawowe braki i problemy, to:
ˇ    ˇ    pogarszająca się struktura wiekowa mieszkańców
ˇ    ˇ    rozdrobniona sieć placówek oświatowych
ˇ    ˇ    wysoki koszt utrzymania jednego ucznia w większości placówek
ˇ    ˇ    niskie dochody mieszkańców - ubożenie społeczeństwa
ˇ    ˇ    wysokie bezrobocie.