2.6.4. Przestępczość w 2004 roku

2.6.4. Przestępczość w 2004 roku

 
 
Posterunek Policji usytuowany jest w Zagórowie. W 2004 roku na terenie Gminy odnotowano 205 przestępstw; najczęstszymi były wykroczenia drogowe oraz przestępstwa kryminalne. Kolejną grupę stanowią przestępstwa przeciwko mieniu oraz kradzieże.
Dynamika zagrożenia przestępczością podana jest w Tabeli 2.17. (brak danych za 2001 i niepełne dane za 2002 rok).