2.6.1. Ludność

2.6.1. Ludność

 
 
Według danych ewidencji Gminy, liczba ludności w roku 2004 wyniosła 9.263 osób, w tym 9.263 zamieszkałych na stałe.
Zaludnienie poszczególnych miejscowości w 2004 roku przedstawiało się następująco (zamieszkanie stałe plus tymczasowe):
ˇ    Adamierz                                                                      103 osoby       (1,11%)
ˇ    Anielewo                                                                      92 osoby         (0,99%)
ˇ    Augustynów                                                                  156 osób         (1,68%)
ˇ    Bukowe                                                                        270 osób         (2,91%)
ˇ    Chruściki                                                                      28 osób           (0,30%)
ˇ    Długa Górka                                                                 28 osób           (0,30%)
ˇ    Drzewce                                                                       326 osoby       (3,52%)
ˇ    Grabina                                                                         9 osób             (0,10%)
ˇ    Grądzeń                                                                        43 osoby         (0,46%)
ˇ    Huta Lukomska                                                            78 osób           (0,84%)
ˇ    Imielno                                                                          317 osób         (3,42%)
ˇ    Kirchol                                                                         4 osoby           (0,04%)
ˇ    Kopojno                                                                                   387 osób         (4,18%)
ˇ    Kopojno Parcele                                                           148 osób         (1,60%)
ˇ    Kościołków                                                                  91 osób           (0,98%)
ˇ    Koszelewska Łąka                                                        76 osób           (0,82%)
ˇ    Łazińsk I                                                                       211 osób         (2,33%)
ˇ    Łazińsk II                                                                      129 osób         (1,39%)
ˇ    Łazy                                                                             104 osoby       (1,12%)
ˇ    Łomów                                                                         189 osób         (2,04%)
ˇ    Łukom                                                                          155 osoby       (1,67%)
ˇ    Mariantów                                                                    75 osób           (0,80%)
ˇ    Michalinów Oleśnicki                                                    116 osób         (1,25%)
ˇ    Michalinów Trąbczyński                                    103 osoby       (1,11%)
ˇ    Myszaków                                                                    144 osób         (1,55%)
ˇ    Myszakówek                                                                157 osób         (1,69%)
ˇ    Nowa Wieś                                                                  146 osób         (1,57%)
ˇ    Olchowo                                                                       10 osób           (0,11%)
ˇ    Oleśnica                                                                        395 osób         (4,26%)
ˇ    Oleśnica Folwark                                                          88 osób           (0,95%)
ˇ    Osiny                                                                            110 osób         (1,19%)
ˇ    Podbiel                                                                          118 osób         (1,27%)
ˇ    Przybysław                                                                   22 osoby         (0,24%)
ˇ    Skokum                                                                        284 osoby       (3,06%)
ˇ    Smoleniec                                                                     46 osób           (0,49%)
ˇ    Stanisławów                                                                  115 osób         (1,24%)
ˇ    Stawisko                                                                       33 osoby         (0,35%)
ˇ    Szetlew                                                                         131 osób         (1,41%)
ˇ    Szetlewek                                                                     221 osoby       (2,38%)
ˇ    Tarszewo                                                                      16 osób           (0,17%)
ˇ    Trąbczyn                                                                       288 osób         (3,11%)
ˇ    Trąbczyn B                                                                   54 osoby         (0,58%)
ˇ    Trąbczyn D                                                                   14 osób           (0,15%)
ˇ    Trąbczyn Dworski                                                         215 osób         (2,32%)
ˇ    Wincentowo                                                                 22 osoby         (0,23%)
ˇ    Włodzimirów                                                                62 osoby         (0,67%)
ˇ    Wrąbczyn Górski                                                          161 osoby       (1,74%)
ˇ    Wrąbczyn                                                                     198 osób         (2,14%)
ˇ    Wymysłów                                                                    15 osób           (0,16%)
ˇ    Zagórów                                                                                   2.895 osób      (31,25%)
ˇ    Zalesie                                                                          65 osób           (0,70%).
 
Jak wynika z zestawienia "stolicę Gminy" - Zagórów zamieszkuje blisko 1/3 mieszkańców.
 
Liczba ludności charakteryzowała się trendem spadkowym w latach 2000-2004, co przedstawia Wykres 2.18.
 
 
 
 
Na zmiany liczby ludności wpływ miał ujemny przyrost naturalny (podobnie w Polsce w ostatnich kilku latach można zaobserwować ujemne saldo przyrostu) oraz ujemne saldo migracji. Odpowiednie dane przedstawia Wykres 2.19.
 
 
 
                                                                             
Strukturę wiekową Gminy w roku 2004, zgodnie z danymi ewidencji ludności, przedstawia Tabela 2.9.
 
 
 
 
Natomiast strukturę wiekową ludności, według aktywności ekonomicznej przedstawia Wykres 2.20.
 
 
Źródło: Dane Urzędu Miejskiego w Zagórowie
 
Struktura wiekowa ludności jest podobna do średnich wielkości dla kraju. Niepokojącym może być fakt spadku corocznego ludności w wieku przedprodukcyjnym. Rośnie tez liczba osób w wieku poprodukcyjnym, co w przyszłości może zaowocować problemami socjalnymi. Rosnąca liczba osób w wieku produkcyjnym to efekt wchodzenia na rynek pracy wyżu demograficznego lat 80-tych.