2.5.4. Identyfikacja problemów

2.5.4. Identyfikacja problemów

 
 
Pewne obszary wymagają uwagi władz gminnych i próby rozwiązania problemów. Główne problemy i słabości Gminy to:
ˇ    ˇ    rozdrobnienie gospodarstw rolnych
ˇ    ˇ    trudności w scalaniu gruntów
ˇ    ˇ    słabe wyposażenie techniczne gospodarstw
ˇ    ˇ    monofunkcyjny charakter Gminy
ˇ    ˇ    przeciętne warunki do produkcji rolniczej i niska jakość gleb
ˇ    ˇ    mały udział własności komunalnej w strukturze własności
ˇ    ˇ    mały udział przemysłu otoczenia rolnictwa.