2.4.5. Stan obiektów dziedzictwa kulturowego

2.4.5. Stan obiektów dziedzictwa kulturowego

 
 
Najważniejsze zabytki na terenie Gmina Zagórów, to:
ˇ    ˇ    Kopojno - Zespół Dworski, XVII/XIX w.
ˇ    ˇ    Łukom - Park, XVII/XIX w.
ˇ    ˇ    Trąbczyn - Zespół kościelny p.w. Św. Stanisława MB tj. Kościół, 1908 neogotyk, Plebania, XIX/XX w.
ˇ    ˇ    Zagórów - Kościół p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła, murowany 1686 r., wyposażenie kościoła, Rzeźba "Chrystus Frasobliwy", portret Opata lądzkiego
ˇ    ˇ    Kościół ewangelicki z 1884 r. neoromański, wraz z kantoratką z 1913 r., pastorałówką z 1938 r.
ˇ    ˇ    Figura Św. Jana Nepomucena, 1747 r., barok.