2.4.4. Sytuacja mieszkaniowa

2.4.4. Sytuacja mieszkaniowa

 
 
 
W Gminie Zagórów ogólna liczba budynków mieszkalnych na przełomie lat 2000-2004 malała.
W roku 2004 liczba wydanych pozwoleń na budowę domów jednorodzinnych wyniosła 21, a oddanych do użytku domów jednorodzinnych 10. Szczegółowe dane przedstawia Wykres 2.10.
 
 
 
 
Analizując sytuację mieszkaniową w latach 1999 - 2003 można zauważyć, że liczba mieszkań spadła z 2.496 w 1999 roku do 2.383 w 2003. Jednakże istotnie zwiększyła się powierzchnia mieszkalna o około 16%. Drastyczny spadek można było zanotować w roku 2002. W 2003 roku można jednak odnotować znaczny wzrost powierzchni mieszkalnych, oddanych do użytku.
Warto również dodać, iż w Gminie Zagórów w 2002 roku przeciętna powierzchnia użytkowa na osobę wyniosła 21,3 m2, co jest podobnym wskaźnikiem do przeciętnej w województwie wielkopolskim (21,7 m2) i w kraju (21 m2). Podstawowe informacje o mieszkalnictwie zawiera Tabela 2.5.
 
Wyszczególnienie
1999
2000
2001
2002
2003
Zasoby mieszkaniowe (liczba mieszkań ogółem)
2.496
2.497
2.500
2.258
2.383
Zasoby mieszkaniowe (liczba izb ogółem)
9.435
9.443
9.454
9.359
9.872
Zasoby mieszkaniowe (powierzchnia użytkowa mieszkań)
176.118
176.298
176.540
193.649
204.574
Mieszkania oddane do użytku (liczba mieszkań)
b.d.
1
3
3
7
Mieszkania oddane do użytku (liczba izb)
b.d.
8
11
17
43
Mieszkania oddane do użytku (powierzchnia użytkowa)
b.d.
180
242
370
915
Źródło: Polska Statystyka Publiczna, GUS 2002
 
Interesująca jest również struktura własności zamieszkanych mieszkań. Przybliża ją Tabela 2.6.
 
 
Wyszczególnienie
 
 
 
m - mieszkania
p - powierzchnia użytkowa
l - ludność w mieszkaniach
Ogółem
 
Stanowiące własność
Osób fizycznych
Spółdzielni mieszkaniowych
Gminy
Skarbu Państwa
Zakładów pracy
Pozostałych podmiotów
Ogółem
m
p
 
2.258
193.649
 
2.109
185.838
 
34
1.773
 
90
4.347
 
2
122
 
7
383
 
16
1.186
W tym zamieszkane stale
m
p
l
 
2.238
192.547
8.988
 
2.089
184.736
8.491
 
34
1.773
112
 
90
4.347
315
 
2
122
7
 
7
383
26
 
16
1.186
37
Źródło: Powszechny Spis Ludności 2002, GUS
 
Z danych wynika, że zdecydowana większość mieszkań jest w rękach prywatnych. Pewien udział mają Gmina i spółdzielnie mieszkaniowe, ale posiadane powierzchnie zamieszkuje znikoma liczba mieszkańców (427 osób). Z ogólnej liczby mieszkań (2.258) blisko 2/3 zlokalizowanych jest na wsi, reszta to mieszkania w mieście Zagórów. Spółdzielnie mieszkaniowe mają swoje mieszkania wyłącznie w mieście, z kolei Skarb Państwa wyłącznie na wsi.
Na warunki życia mieszkańców wpływ ma także stan zaopatrzenia mieszkań w wodociąg, ciepłą wodę i gaz. Strukturę tą przedstawia Tabela 2.7.
 
Wyszczególnienie
 
Ogółem
Mieszkania wyposażone w
Łazienkę
Ciepłą wodę bieżącą
W gaz
Razem
Ogrzewaną
Z sieci
Z butli
Poza mieszkaniem
W mieszkaniu
Ogółem
W tym zamieszkane stale:
Mieszkania
Ludność
2.258
 
 
2.238
8.988
1.651
 
 
1.644
7.021
1.486
 
 
1.480
6.321
36
 
 
36
122
1.450
 
 
1.444
6.199
-
 
 
-
-
1.916
 
 
1.909
8.082
Stanowiące własność:
Osób fizycznych
Spółdzielni miesz.
Gminy
Skarbu Państwa
Zakładów pracy
Pozostałych
-
-
2.109
34
90
2
7
16
 
 
1.545
34
55
1
3
13
 
 
1.391
34
48
1
2
10
 
 
-
32
-
-
-
4
 
 
1.391
2
48
1
2
6
-
-
-
-
-
-
-
-
 
 
1.787
30
78
2
4
15
Źródło: Powszechny Spis Ludności 2002, GUS
 
Z analizy wynika, że większość mieszkań jest wyposażona w łazienkę oraz posiada ciepłą bieżącą wodę. Jako że Gmina nie posiada sieci gazowej, mieszkańcy mogą korzystać z gazu rozprowadzanego w butlach - z tej możliwości korzysta większość gospodarstw domowych.