2.4.3. Własność nieruchomości

2.4.3. Własność nieruchomości

 
 
W posiadaniu osób fizycznych jest 11.402 ha gruntów Gminy, co stanowi ponad 71% udziału w ogólnej strukturze własności. Relatywnie duży udział we własności ma Skarb Państwa, posiadający ponad 4.300 ha gruntów. Gmina jest właścicielem lub gospodarzem 178 ha gruntów, spółdzielnie posiadają 17 ha, a kościoły 31 ha.. Procentowy rozkład przedstawia Wykres 2.9.
 
 
 
 
Źródło: Dane Urzędu Miejskiego w Zagórowie
 
Natomiast informacje na temat wybranych aspektów finansowych, związanych z gospodarowaniem mieniem komunalnym w latach 2000-2004, przedstawiono w kolejnej Tabeli 2.4.
 
L.p.
Wyszczególnienie
2000
2001
2002
2003
2004
 
Lokale użytkowe
 
 
 
 
 
1
Lokale użytkowe liczba szt.
5
5
5
5
5
2
Lokale użytkowe powierzchnia m2
1.140
1.140
1.140
1.140
1.140
3
Czynsz za lokale użytkowe (za 1m2) netto
2,57
2,7
3,29
3,15
3,7
4
Środki uzyskane z wynajmu lokali użytkowych
35.114
36.943
44.981
43.121
50.620
5
Środki uzyskane ze sprzedaży lokali użytkowych
 
 
 
 
 
 
Mieszkania komunalne
 
 
 
 
 
6
Czynsz za mieszkania komunalne (za 1m2) netto
1,09
1,19
1,19
1,55
1,62
7
Koszt utrzymania mieszkań komunalnych ogółem
163.201
182.455
191.939
221.437
235.393
8
Środki uzyskane z wynajmu mieszkań komunalnych
200.309
206.036
205.274
237.966
223.893
9
Dopłaty z budżetu do utrzymania mieszkań komunalnych
 
 
 
 
 
10
Remonty mieszkań komunalnych
12.529
2.540
10.637
9.883
15.680
11
Inwestycje mieszkań komunalnych
 
 
 
 
 
12
Sprzedaż mieszkań komunalnych szt.
 2
 3
 1
 5
13
Środki uzyskane ze sprzedaży mieszkań komunalnych
23.476
28.191 
39.521
4.365 
82.670 
 
Grunty komunalne
 
 
 
 
 
14
Sprzedaż gruntów komunalnych szt.
5
5
8
3
11
15
Sprzedaż gruntów komunalnych ha
0,07
1,29
2,34
0,17
1,05
16
Środki uzyskane ze sprzedaży gruntów komun. i nieruchomości
3.364
35.300
25.255
39.655
49.728
Źródło: Dane Urzędu Miejskiego w Zagórowie
 
Gospodarka mieszkaniowa Gminy jest stosunkowo zrównoważona - tylko w 2004 roku wpływy z mieszkań komunalnych wyniosły mniej niż koszty ich utrzymania. Gmina ma obowiązek dokonywać remontów tych obiektów. Ze względu na ograniczone środki budżetowe, sumy przeznaczane na remonty mieszkań komunalnych nie są znaczące - łącznie kosztowały one w analizowanym okresie ok. 51 tys. zł.
 
W zasobach Gminy znajduje się 5 lokali użytkowych. Czynsz za ich wynajem wyniósł w 2004 roku 3,7 zł netto za 1 m². W 2004 roku przychody Gminy z tytułu wynajmu lokali użytkowych sięgnęły ponad 50 tys. zł, o 15 tys. zł więcej niż 5 lat wcześniej.
 
W latach 2000-2004 Urząd Gminy sprzedał 32 działki o łącznej powierzchni 4,92 ha, dzięki czemu budżet Gminy został zasilony kwotą około 153 tys. zł.
 
Powierzchnia gruntów komunalnych spadła nieznacznie w analizowanym okresie do 178 ha. Liczba obiektów komunalnych spadła z 39 do 36, co było efektem zbycia budynków mieszkalnych.