1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROWOJU LOKALNEGO

Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego

 
 
 
Plan Rozwoju Lokalnego opracowany został dla Gminy Zagórów z województwa wielkopolskiego. Plan przygotowano w związku z ubieganiem się Gminy o środki z funduszy strukturalnych na lata 2005-2006 oraz na kolejny okres perspektywy finansowej Unii Europejskiej - 2007-2013. Opracowany dokument jest wymagany przy składaniu wniosków w ramach priorytetu 3, w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego.