2018 rok

dot. zamówień publicznych prowadzonych w urzędzie w 2017 roku
w sprawie Programu "Wzorowa Łazienka"
w sprawie wdrożenia Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii
dot. dbania o efektywność energetyczną oraz walki ze smogiem