Nr 9 z dn. 27.12.2018 r.

 

Zapytanie z dnia 27.12.2018 r. dotyczące możliwości udzielania pomocy seniorom po zgłoszeniu telefonicznym

Odpowiedź Burmistrza Gminy Zagórów z dnia 03.01.2019 r.