Nr 5 z dn. 27.12.2018 r.

 

Zapytanie z dnia 27.12.2018 r. – Na jakim etapie jest gazyfikacja gminy?

Odpowiedź Burmistrza Gminy Zagórów z dnia 14.01.2019 r.