Nr 4 z dn. 27.12.2018 r.

 

Wniosek z dnia 27.12.2018 r. o udzielenie pomocy finansowej na dokończenie remontu Sali OSP w Trąbczynie

Odpowiedź Burmistrza Gminy Zagórów z dnia 03.01.2019 r.