Nr 33 z dn. 24.01.2020 r.

 

Interpelacja radnego Marcina Uryckiego złożona w dniu 24.01.2020 r. w sprawie stworzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego na terenach przy elektrowniach wiatrowych

Treśc odpowiedzi Burmistrza Gminy Zagórów z dnia 11.02.2020 r.