Nr 32 z dn. 29.10.2019 r.

 

Interpelacja radnego Marcina Uryckiego złożona w dniu 29.10.2019 r. o założenie 3 lamp solarnych w Przybysławiu

Odpowiedź Burmistrza Gminy Zagórów z dnia 12.11.2019 r.