Nr 31 z dn. 29.10.2019 r.

 

Zapytanie radnego Jana Nowaka złożone w dniu 29.10.2019 r. dotyczące utworzenia gabinetów stomatologicznych w szkołach na terenie gminy Zagórów

Odpowiedź Burmistrza Gminy Zagorów z dnia 13.11.2019 r.