Nr 30 z dn. 29.10.2019 r.

 

Zapytanie radnego Jana Nowaka złożone w dniu 29.10.2019 r.  - "...Czy planowana jest budowa chodnika przy ulicy Szubianki nr 933/2 oraz 1898"

Odpowiedź Burmistrza Gminy Zagórów z dnia 12.11.2019 r.