Nr 3 z dn. 27.12.2018 r.

 

Wniosek z dnia 27.12.2018 r. o utworzenie Młodzieżowej Rady na terenie Gminy ZagórówWniosek o utworzenie Młodzieżowej Rady na terenie Gminy Zagórów

Odpowiedź Burmsitrza Gminy Zagórów z dnia 03.01.2018 r.