Nr 29 z dn. 29.10.2019 r.

 

Zapytanie radnego Jana Nowaka złożone w dniu 29.10.2019 r. w sprawie planowanej wymiany oświetlenia na Małym Rynku i Dużym Rynku

Odpowiedź Burmistrza Gminy Zagórów z dnia 12.11.2019 r.