Nr 28 z dn. 05.09.2019 r.

 

Interpelacja radnego Jana Kloca złożona w dniu 05.09.2019 r. w imieniu Mieszkańców Wincentowa dotycząca przebudowy drogi z Osin do Wincentowa

Treść odpowiedzi Burmistrza Gminy Zagórów z dnia 23.09.2019 r.