Nr 27 z dn. 05.09.2019 r.

 

Zapytanie radnej Danuty Kujawy złożone w dniu 05.09.2019 r. dotyczące wydzielenia działki na terenie Zagórowa z przeznaczeniem pod budowę bloku mieszkalnego przez dewelopera

Treść odpowiedzi Burmistrza Gminy Zagórów z dnia 16.09.2019 r.