Nr 25 z dn. 29.05.2019 r.

 

Interpelacja radnego Marcina Uryckiego złożona w dniu 29.05.2019 r. o utworzeniu żłobka bądź klubu malucha na terenie Przedszkola w Zagórowie

Odpowiedź Burmistrza Gminy Zagórów z dnia 04.06.2019 r.