Nr 23 z dn. 28.03.2019 r.

 

Zapytanie radnego Marcina Uryckiego złozone w dniu 28.03.2019 r. dotyczące terminu przeprowadzenia inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Trąbczyn, Mariantów, Kopojno, Skokum, Szetlewek, Nowa Wieś, Zalesie, Osiny i innych miejscowościach, a także sposobu doprowadzania ścieków do zmodernizowanej oczyszczalni w Zagórowie.

Odpowiedź Burmistrza Gminy Zagórów z dnia 11.04.2019 r.