Nr 22 z dn. 28.03.2019 r.

 

Wniosek radnej Elżbiety Mróz złożony w dniu 28.03.2019 r.  w imieniu mieszkańców wsi Oleśnica i Skokum o wykonanie niecierpiących zwłoki prac drogowych

Odpowiedź Burmsitrza Gminy Zagórów z dnia 11.04.2019 r.