Nr 21 z dn. 28.03.2019 r.

 

Zapytanie radnego Jana Nowaka złożone w dniu 28.03.2019 r. - Czy planowane są rozmowy ze Starostą Słupeckim w sprawie dofinansowania połączeń autobusowych na terenie Gminy Zagórów?

Odpowiedź Burmistrza Gminy Zagórów z dnia 11.04.2019 r.