Nr 20 z dn. 20.02.2019 r.

 

Zapytania radnej Danuty Kujawy złożone w dniu 20.02.2019 r. dotyczące spraw różnych

Odpowiedź Burmistrza Gminy Zagórów z dnia 08.03.2019 r.