Nr 2 z dn. 27.12.2018 r.

 

Wniosek z dnia 27.12.2018 r.  o ujęcie w budżecie 2019r. budowy chodnika przy drodze powiatowej do cmentarza w Trąbczynie

Odpowiedź Burmistrza Gminy Zagórów z dnia 14.01.2019 r.