Nr 19 z dn. 05.02.2019 r.

 

Wniosek radnej Elżbiety Mróz złożony w dniu 05.02.2019 r. o budowę drogi Skokum-Trąbczyn o długości 2,350 km.

Odpowiedź Burmistrza Gminy Zagórów z dnia 11.02.2019 r.