Nr 18 z dn. 29.01.2019 r.

 

Interpelacja złożona przez radnego Grzegorza Skąpskiego w dniu 29.01.2019 r. o wyodrębnienie w budżecie na 2019 r. środków na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Łukomiu z oddziałem przedszkolnym i zapleczem.

Odpowiedź Burmistrza Gminy Zagorów z dnia 11.02.2019 r.