Nr 17 z dn. 29.01.2019 r.

 

Interpelacja złożona przez rdanego Grzegorza Skąpskiego w dniu 29.01.2019 r. o wyodrębnienie w budżecie na 2019 r. kwoty 50.000,00 zł. na utwardzenie placu wokół Domu Wiejskiego w Imielnym

Odpowiedź Burmistrza Gminy Zagorów z dnia 11.02.2019 r.