Nr 16 z dn. 29.01.2019 r.

 

Interpelacja złożona przez radnego Grzegorza Skapskiego w dniu 29.01.2019 r.  o wyodrębnienie w budżecie na 2019 r. kwoty 20.000,00 zł. na utwardzenie kostką placu wokół Domu wiejskiego  w Bukowym

Odpowiedź Burmsitrza Gminy Zagórów z dnia 11.02.2019 r.