Nr 15 z dn. 21.01.2019 r.

 

Zapytania radnego Marka Zawala złożone w dniu 21.01.2019 r. dotyczące spraw różnych

 

Odpowiedź Burmistrza Gminy Zagórów z dnia 29 stycznia 2019 r.