Nr 14 z dn. 02.01.2019 r.

 

Wniosek z dnia 02.01.2019 r. złożony przez radnego Pawła Burdzińskiego o dofinansowanie przez Urząd Miejski w Zagórowie dokończenia rozbudowy części bojowej garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomowie

Odpowiedź Burmistrza Gminy Zagórów z dnia 03.01.2019 r.