Nr 13 z dn. 27.12.2018 r.

 

Zapytanie z dnia 27.12.2018 r. dotyczące zabezpieczenia lokalu dla bezdomnych na okres zimowy

Odpowiedź Burmistrza Gminy Zagórów z dnia 03.01.2019 r.